ประสบการณ์ในการก้าวไปสู่ระบบราชการดิจิทัลของญี่ปุ่น

โดย นางจันทรา บุญมาก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการนำระบบพัฒนาระบบราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Administration) เข้ามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน เร่งรัดให้มีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัล สมาร์ทโฟน มาประยุกต์ใช้กับงานบริการของภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เช่น...

ลาเพื่อสาธารณประโยชน์

โดย ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เห็นสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าแล้วใจหาย เลยมาคิดว่าข้าราชการน่าจะช่วยอะไรได้บ้าง เพราะภารกิจหนักหนาสาหัสนัก จะให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงที่มีอยู่หยิบมือช่วยกันทำงานง่วนอยู่กับอาสาสมัครก็เห็นว่าไม่น่าจะได้การ เลยพยายามคิดว่าเราจะปรับระบบอะไรได้บ้าง เรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร. ได้สร้างกลไกให้กรมต่าง...

Stay connected

1,252แฟนคลับชอบ
- Advertisement -
Loading...