“สกลนคร”แหล่งปลูกกัญชาดีที่สุดในโลก -แล้วคนไทยจะคอยอะไร

1242
ในอดีตกัญชาไทยถือเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก แต่เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เป็นยาเสพติดจึงทำให้ประเทศไทยขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาสายพันธุ์ ปัจจุบันหน่วยงานของไทยปลูกกัญชาในห้องควบคุม โดยมีการนำเข้าเมล็ดกัญชามาจากต่างประเทศ เช่น สายพันธุ์อินดิกา จากฝรั่งเศส เป็นต้น

โดยหน่วยงานเหล่านี้ อ้างว่า กัญชาพันธุ์ไทย มีปริมาณสาร THC สูงกว่าสาร CBD ทำให้อาจไม่เหมาะกับบางโรค

เป็นที่รู้กันทั่วโลกว่า กัญชาไทย ที่ถือเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนั้น มีแหล่งปลูกอยู่ที่เทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร เช่น พันธุ์หางกระรอก พันธุ์ฝอยทอง พันธุ์หางเสือ

โดยเฉพาะ พันธุ์หางกระรอก ได้มีการนำไปใช้กระจายไปทั่วโลกจนยอมรับว่าดีที่สุดในโลก

และกลายเป็นเรื่องตลกที่ว่า มีการปลูกกัญชาในห้องควบคุม เพราะกัญชา เป็นวัชพืช ในพื้นที่ประเทศไทย จะเหวี่ยงเมล็ดมันลงไปตรงไหนก็ขึ้นหมด ขอแค่ปุ๋ยมูลไก่ใส่ลงและรดน้ำลงไปเท่านั้นก็ได้ต้นกัญชาที่งอกงามดี และเมืองไทยไม่ใช่เมืองหนาวจึงไม่จำเป็นต้องไปปลูกในห้องควบคุมให้เปลืองงบประมาณ

แนวคิดของหน่วยงานราชการดังกล่าว จึงมีการตั้งข้อสงสัยกันว่า เป็นแผนที่จะนำไปสู่การผูกขาดในการผลิตกัญชาไว้ในมือคนกลุ่มใดกลุมหนึ่งหรือไม่?

ซึ่งจริงๆแล้ว กฎหมายปลดล็อกกัญชาต้องการให้ปลูกและใช้กัญชาทางการแพทย์ ดังนั้นแล้วเราควรให้ประชาชนสามารถปลูกใช้เอง เพื่อให้สามารถรักษาโรคแบบพึ่งตนเองโดยใช้เป็นพืชสมุนไพร และจะเป็นการกระจายรายได้ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์กัญชาพื้นเมืองไว้กับประชาชน


แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นปลูกกันทั่วไปแบบไม่ควบคุม เพราะไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาอื่นตามมา เช่น ปัญหาการนำไปใช้เป็นยาเสพติด เป็นต้น

สิ่งที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปรีบดำเนินการ คือ การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ให้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาสายพันธุ์ วิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้อง รวมไปถึงการผลิตยาและการรักษาโรค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การขึ้นทะเบียน รวมไปถึงการหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ไม่ใช่เป็นการพยายามใช้กฎหมายแบบเดิมๆ โดยไม่ได้ดูเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย ไม่เช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นการผูกขาดภูมิปัญญาของกัญชาเอาไว้เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงยา หรือ ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้ และเป็นทำลายขุมทรัพย์ของชาติ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆ

เหมือนอย่างเช่นกัญชา “สกลนคร” ที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งที่ผ่านมา คนต่างชาติเห็นคุณค่านำไปไปใช้ประโยชน์กันทั่วโลก ร่ำรวยกันไปก็เยอะ แต่คนไทยเอง กลับเป็นสิ่งต้องห้าม เข้าถึงยาก

แล้วคนไทย จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วน หรือ ทุนผูกขาด พยายามเข้ามาแทรกแซงเพื่อกอบโกยสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองแบบที่ทำกับพืชชนิดอื่นๆ อีกหรือ?


Loading...