นาแห้ว — ที่ไม่แห้ว

150โดย ฮก แซ่ฮวด

คงไม่เกินเลยไปนัก หากจะบอกว่า วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านหัวนา ตำบลแสงภา จังหวัดเลย ได้โฉนดครอบครองในที่ดินแล้ว แต่ใครจะรู้ว่าที่ตั้งวัดอยู่ในป่าลุ่มน้ำชั้น1,2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2538 และยังอยู่ในเขตพื้นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และ ป่าภูเรือ เมื่อปี 2527

คำถามคือ แล้วออกได้ไง….? เพราะนี่มันคือพื้นที่ไข่แดงของกรมป่าไม้ชัดๆ

ความพยายามนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางปีที่แล้วตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ที่จะเข้ามาสำรวจพื้นที่ร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขการปัญหา “คน” บุกรุกพื้นที่ป่า และ ถูกจับกุมดำเนินคดี ทั้งที่พวกเขาอาศัยและทำกินมาก่อนประกาศแนวเขตทั้งหมด

สาเหตุที่เลือกอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพราะ 34 หมู่บ้าน 5 ตำบล หรือ พื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 หรือ เกือบ 4 แสนไร่อยู่ในเขตป่าสวนแห่งชาติ และ เขตอุทยาน / หากยึดตามกฏหมายชาวบ้านทั้งหมดจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาผู้บุกรุกป่าทันที

รูปแบบ “นาแห้วโมเดล” จึงเป็นความหวังเดียวของชาวบ้าน และ อีกทั่วประเทศที่พบปัญหาคล้ายๆกัน

ชุมชนที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม และไม่มีการจัดสรรที่ดินให้แก่บุคคลภายนอก (นายทุน)

ส่วนชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เปราะบางทางธรรมชาติ หรือ พื้นที่ล่อแหลมถูกคุกคาม ต้องให้ชุมชนปรับตัวในเรื่องทำกิน หรือ อาจต้องย้ายออกเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่เปราะบาง หรือ ให้อยู่ได้เท่าที่จำเป็น

ภาพชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบโฉนดที่ดินวัด 2 แปลงแด่พระครูโพธิจริยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย จึงเป็นนิมิตรหมายว่า

หลังจากนี้ปัญหาชาวบ้านถูกจับกุมในพื้นที่ทำกินของตนเอง หรือ ข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ หรือ เขตอุทยานฯ จะลดน้อยลงเพื่อให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างถูกต้องถามกฏหมาย


Loading...