คึกคักประเพณี “แปดเป็ง” นมัสการ “พระเจ้าตนหลวง”

262ประเพณี “แปดเป็ง” ไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง จัดขบวนแห่เครื่องสักการะกว่า 400 คน เน้นความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ พระพุทธรูปคู่บ้านเมืองพะเยา งาน 7 คืน 7 วัน ระหว่าง 12 -18 พ.ค.นี้ ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

เปิดงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2562 โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นเวลา 7 คืน 7 วัน ระหว่างวันที่ 12 -18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อสืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพะเยา และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา โดยภายในงานมีขบวนแห่พระอุปคุต ขบวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนแห่ครัวตาน และการแสดงฟ้อนเล็บจากช่างฟ้อนจำนวนกว่า 400 คน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระเจ้าตนหลวง บรรยากาศการจัดงานในวันแรกเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนชาวจังหวัดพะเยา จังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาเที่ยวชมงาน และนมัสการพระเจ้าตนหลวงเป็นจำนวนมาก

พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา กล่าวว่า พระเจ้าตนหลวง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยา รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป แปดเป็ง คือวันเพ็ญ ในเดือนแปด (นับตามปฏิทินจันทรคติแบบล้านนา) พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศจะเดินทางมามนัสการพระเจ้าตนหลวงเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาสักการะ จากนั้นจึงได้กระทำสืบต่อกันมาจนเป็นงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปู่จาไหว้พระเจ้าตนหลวงสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประเพณีแปดเป็งนมัสการพระเจ้าตนหลวง คือประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของพุทธศาสนิกชนกับความเชื่อในองค์พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา เป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนทั่วสารทิศสืบมาและตลอดเวลา


Loading...