คึกคัก “งานลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา 62”แห่ซื้อลิ้นจี่สนุกสนาน

142วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน เทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา อ.เมืองพะเยา ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างงดงามและสนุกสนานเมื่อเย็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา 9 อำเภอ การประกวดผลผลิตลิ้นจี่การจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ของเกษตรกรชาวสวน สินค้าของดีจังหวัดพะเยา จากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและสนุกสนาน ผู้มาร่วมงานได้เลือกซื้อลิ้นจี่กันอย่างเต็มที่

นายนาวิน อินทรจักร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ในปีการผลิต 2562 จำนวน 13,975 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 10,056 ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 4,900 ตัน ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 2,000 ตัน หรือประมาณร้อยละ 40 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งความชื้นต่ำ จึงส่งผลให้ดอกและผลอ่อนของลิ้นจี่ร่วง ปัจจุบันลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ ความหวาน หอม กรอบ เพราะปลูกในพื้นที่ต้นน้ำกว๊านพะเยา รวมทั้งผลผลิตออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่มีรายได้จากการจำหน่ายค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากลิ้นจี่มีอายุการเก็บรักษาสั้น สีผิวคล้ำทำให้ประสบปัญหาอะไร ราคาตกต่ำในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจังหวัดพะเยา จึงจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยาขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งช่วยเสริมการช่วยกระจายผลผลิตลิ้นจี่สู่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย


Loading...