นาขั้นบันได อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมปลูกข้าว

272นาขั้นบันไดอีกแห่งหนึ่งต.นาเกียนที่สวยงามถึงไม่มีข้าวปลูกไว้ก็ตาม

จากเฟสบุ๊ค นพรัตน์ เจริญผล – ครูบอย โรงเรียนบ้านนาเกียน ถ่ายภาพมุมสูงของนาขั้นบันได ที่หมู่บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่16-17 พฤษภาคม 62 จะมีกิจกรรม ช้างไถนา มีเพียงแห่งเดียวในโลก ที่จุดนี้อีกหนึ่งความสวยงามที่เกิดขึ้นจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาเกียน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นาขั้นบันได อีกแห่งหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้ของ นาข้าว บ้านป่าบงเปียง อำเภอแม่แจ่ม ขณะนี้ชาวนากำลังจัดเตรียมที่นาเพื่อไถนาและปลูกข้าวกว่าหลายร้อยไร่ ถึงขณะนี้ยังไม่มีการลูกข้าวแต่ธรรมชาติขอพื้นนา เริ่มมีหญ้าสีเขียวเกิดขึ้นหลังจากเกิดฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ มีความสวยงามสำหรับคนชอบถ่ายภาพ ชื่นชมธรรมชาติก่อนจะเข้าฤดูฝนแล้ว จะไม่พลาดการเดินทางมาถ่ายภาพเก็บความสวยงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้น


Loading...