ผีเสื้อสกุลหางติ่ง นับล้านตัว บินมาอวดโฉมปีกสวย ที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

594ตลอดเดือน พฤษภาคม 2562 ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา บริเวณหน้าลานน้ำตก ปางสีดา และบริเวณทางขึ้น ไปที่จุดชมวิว ของอุทยานแห่งชาติปางสีดา พบผีเสื้อหนอนคูน นับล้านตัว มีลักษณะเป็นปีกสีเหลือง ถึงสีขาวนวล อยู่เป็นกลุ่มๆ ละไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัว เพื่อดูดน้ำเกลือแร่บริเวณโป่งเทียม ทั่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และบริเวณที่เจ้าหน้าที่สร้างขึ้น ต่อมาในช่วงกลางเดือน พฤษภาคม 2562 พบผีเสื้อกลุ่มสกุลหางติ่งเป็นจำนวนมาก กว่าผีเสื้อพันธุ์อื่น มีลักษณะปีกออกสีเข้ม มีทั้งปีกสีดำ สีน้ำตาล ที่ปีกเป็นจุดกลม ๆ สีเหลืองบ้าง สีขาวบ้าง สีฟ้าบ้าง สีเขียวอ่อนบ้าง ขึ้นอยู่กับชนิดของผีเสื้อ

นายบุญเชิด เจริญสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา เผยว่า ช่วงนี้ ผีเสื้อกลุ่มสกุลหนอนคูน ที่มีลักษณะปีกออกสีเหลือง ๆ เริ่มลดจำนวนลง แต่จะมีกลุ่มผีเสื้อสกุลหางติ่งออกมาจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากวงชีวิตของผีเสื้อแต่ละชนิด แต่ละสกุล จะฟักออกมาไม่พร้อมกัน ทำให้พบผีเสื้อแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ จะพบผีเสื้อบินออกมาหากินไม่เหมือนกัน ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวต้องการชมผีเสื้อสกุลหางติ่ง จะสามารถเข้าไปดูได้ในช่วงนี้ จะไม่ผิดหวัง อย่างไรก็ดี ในวันที่ผีเสื้อออกมาบินอวดโฉม มักจะเป็นวันที่มีอากาศโปร่ง แดดจัด ไม่มีเมฆฝน อยู่ระหว่างเช้าถึงเที่ยง จะพบผีเสื้อจำนวนมาก

วัฏจักรชีวิต หรือวงชีวิตของผีเสื้อ มี 4 ขั้นตอน เรียกว่าวงชีวิตแบบสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่ ไข่ ฝักออกมาเป็นตัวหนอน กินใบพืช จนโตเต็มที่ เปลี่ยนเป็นดักแด้ จากนั้น ดักแด้จะฟักเป็นตัวผีเสื้อ มีปีกสวยงาม ตามชนิดของผีเสื้อ บินออกมาหาดูดน้ำหวาน น้ำเกลือแร่ ทั่วทั้งผืนป่า โดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ พบว่า เมื่อถึงต้นฤดูฝนจะพบผีเสื้อบินออกมาหากิน นับล้านตัว จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักนิยมธรรมชาติ นักถ่ายภาพ และนักอนุรักษ์ธรรมชาติ


Loading...