เชียงใหม่ ตะลึงนักท่องเที่ยวจีนแห่ซื้อทุเรียนกินกองเป็นภูเขาวันละ 8 ตัน

641ตะลึงชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว นิยมซื้อทุเรียนจากตลาดสดและตลาดผลไม้ ไปรับประทานเฉลี่ยเกือบวันล่ะ 8 ตัน ขณะที่แม่ค้าขายส่งเผยปีนี้ราคาทุเรียนแพงแต่นักท่องเที่ยวยังนิยมซื้อมารับประทาน ทำให้แต่ล่ะวันรับทุเรียนมาจำหน่ายวันล่ะ 6-7 ตัน ส่วนเทศบาลนครเชียงใหม่ ต้องเก็บเปลือกทุเรียนจากตลาดสดและครัวเรือนวันละ 8 ตัน นำไปทำปุ๋ยหมักแจกชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งคัดแยกขยะออกจากกองภูเขาทุเรียนบริเวณสวนหลวง ร.9 หลังจากผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บขยะ จัดรถเก็บเปลือกทุเรียนและออกตระเวนจัดเก็บเปลือกทุเรียนตามตลาดสด และตามบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประจำทุกวันเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก

ด้านนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าในช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคมของทุกปี เป็นฤดูออกผลผลิตของทุเรียนทั้งจากทางภาคตะวันออกและจากทางภาคใต้ ซึ่งทุเรียนเป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภค แต่ล่ะวันมีการคาดการณ์กันว่าแต่ล่ะวันในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการบริโภคทุเรียนประมาณ 8-9 ตัน(น้ำหนักทุเรียนทั้งลูกรวมน้ำหนักทั้งเปลือกและเนื้อทุเรียน) และปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือขยะจากเปลือกทุเรียน ที่ทิ้งส่วนมากมาจากตลาดสดประมาณ4-5ตันต่อวัน คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล จะดำเนินการเก็บเปลือกทุเรียนจากตลาดร้านค้า และเปลือกทุเรียนอีกประมาณ 3-4 ตัน คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์จะถูกทิ้งจากขยะครัวเรือนของผู้บริโภคเอง หากรวมปริมาณขยะเปลือกทุเรียนแล้ว จะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 8 ตันต่อวันซึ่งตั้งแต่ผลผลิตทุกเรียนออกทางเทศบาลจัดเก็บเปลือกทุเรียนมากองไว้รวมน้ำหนักประมาณ 100 ตัน ดังนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้หาวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอย การกำจัดโดยการเผาจะมีผลกระทบต่อสภาวะอากาศและหากนำไปกำจัดโดยฝังกลบจะต้องใช้งบประมาณการกำจัดตันละ 900 บาท เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ทางฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมฯ ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้รับนโยบายจากนายกเทศมนตรีในการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเปลือกทุเรียน , ลูกมะพร้าว และเศษสับปะรด มาเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ ที่บริเวณสวนหลวงล้านนา ร.9 เมื่อได้ปุ๋ยหมักก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน และใช้ในหน่วยงานของเทศบาลเชียงใหม่ อีกด้วย

ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจแผงผลไม้ในตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อแถวแห่ซื้อทุเรียนอย่างคึกคัก แม้ว่าราคาทุเรียนช่วงนี้จะพุ่งสูงขึ้น กิโลกรัมละ 140-200 บาท แต่ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวจีนยังให้ความนิยมซื้อทุเรียนมารับประทานอย่างคึกคัก ตลอดทั้งวัน

ขณะที่นางณัฏฐพัชร์ จีรจิตต์ เจ้าของแผงค้าผลไม้ในตลาดเมืองใหม่ เปิดเผยว่า ปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งทุเรียนที่ออกช่วงนี้จะเป็นทุเรียนจากภาคตะวันออก ซึ่งได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศโดยเฉพาพอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนจะชื่นชอบทุเรียนมากบางครั้งนักท่องเที่ยวที่มาเลือกซื้อทุเรียนทางร้านจะแกะเปลือกทุเรียน เหลือแต่ใส่ถาดให้นักท่องเที่ยวบางรายจะยืนรับประทานกันที่หน้าร้าน ส่วนคนไทยจะนิยมซื้อไปรับประมานที่บ้านโดยส่วนใหญ่จะนิยมให้แกะเปลือกทุเรียนให้ สำหรับทุเรียนที่นำมาจำหน่ายจะเป็นพันธุ์หมอนทอง และพันธุ์ก้านยาว โดยตนไปรับซื้อถึงที่มาจำหน่ายวันล่ะ 6-7 ตัน นำมาขายปลีกกิโลกรัมล่ะ 140-200 บาท ขณะที่ช่วงเดือนมิถุนายน ทางร้านจะนำทุเรียนมาจากจังหวัดทางภาคใต้และ จังหวัดอุตรดิตถ์ มาจำหน่ายซึ่งจะทำให้ทุเรียนที่นำมาขายมีมากกว่าช่วงนี้


Loading...