“เมืองกว๊าน” ชวนแอ่ว “เทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ปี 62”

146จังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ ข่วงวัฒนธรรม เทศบาลเมือง(ทม.)พะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา โดยในวันเปิดงาน 17 พฤษภาคม 2562 จะมีขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีจาก 9 อำเภอ จังหวัดพะเยา ภายในงานมีการประกวดลิ้นจี่คุณภาพ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะมีการเปิดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพจากสวนลิ้นจี่ของเกษตรกรให้กับผู้บริโภคได้ซื้อหากันโดยตรง

นายนาวิน อินทรจักร เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ ข่วงวัฒนธรรม เทศบาลเมือง(ทม.)พะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา โดยในวันเปิดงาน 17 พฤษภาคม 2562 จะมีขบวนแห่ลิ้นจี่และของดีจาก 9 อำเภอ จังหวัดพะเยา ภายในงานมีการประกวดลิ้นจี่คุณภาพ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะมีการเปิดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพจากสวนลิ้นจี่ของเกษตรกรให้กับผู้บริโภคได้ซื้อหากันโดยตรง ทั้งนี้ผลผลิตลิ้นจี่ปี 2562 ยอมรับว่าผลผลิตน้อยลงเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เพราะอากาศร้อน น้ำแล้ง ทำให้ขนาดผลเล็กและปริมาณลดลงอย่างมาก

เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวต่อว่า รายงานเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 พบว่า ทั้งจังหวัดมีจำนวน 13,975 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 13,056 ไร่ ต้นที่ออกดอก 10,605.50 ไร่ ร้อยละของการออกดอกของพื้นที่ให้ผลผลิต 81.23 ร้อยละของการติดผล 68.84 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 462 กก. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 4,900 ตัน ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานการณ์การออกดอกและประมาณการผลผลิตลิ้นจี่ ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 สภาพอากาศแห้งแล้ง ความชื้นต่ำ ส่งผลกระทบให้ดอกและผลอ่อนของลิ้นจี่ร่วงหล่น จึงทำให้คาดว่าผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวนมากประมาณร้อยละ 50 สายพันธุ์ลิ้นจี่เป็นฮงฮวย ร้อยละ 90 ที่เหลือร้อยละ 10 เป็นสายพันธุ์อื่น เช่น นครพนม 1 โอวเฮี๊ยะ ค่อม จักรพรรดิ และกิมเจ็ง


Loading...