ชาวเพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ คัดค้านไม่เอาเหมืองแร่

199ชาวเพชรบูรณ์ปลุกกระแสต้านสำรวจแร่-ผุดเหมืองแร่สุดตัว หลังกลุ่มทุนข้ามชาติถอนอาชญาบัตรเดิมและยื่นขอสำรวจใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวเพชรบูรณ์โดยกลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่และเครือข่าย นำโดยนายวิศัลย์ โฆษิตานนท์และผู้นำในพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายโลกสีเขียวเพชรบูรณ์นำโดยนายสมศักดิ์ คงวิเศษและนายสุพล พูนพิพัฒน์ มีการเคลื่อนไหวคัดค้านการสำรวจแร่และผุดเหมืองแร่กันอย่างเต็มที่อีกครั้ง หลังจากกลุ่มธุรกิจทุนข้ามชาติได้ถอนอาชญาบัตรการสำรวจแร่ในเขตพื้นที่ อ.หนองไผ่และอ.ชนแดน และมีการยื่นขออนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่ใหม่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นการใช้เทคนิคในข้อกฎหมาย เพื่อหาทางออกหลังอาชญาบัตรเดิมจะหมดอายุในเดือนมกราคมปี 2563 ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างถูกชาวเพชรบูรณ์ฟ้องร้องศาลปกครอง กรณีการขออนุญาตสำรวจแร่ในเขตป่าต่กรมป่าไม้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบต่อสภาองค์กคปกครองส่วนถิ่น และกรณีการถือหุ้นของบริษัทที่มีหุ้นส่วนคนไทยไม่เกินร้อยละ 50 ทำให้ชาวเพชรบูรณ์โดยเฉพาะกลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่และพันธมิตรเครือข่าย เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเดินหน้าคัดค้านกันเต็มรูปแบบอีกครั้ง โดยมีการกำหมดมาตรการในการเรียกร้องและคัดค้านไม่เอาเหมืองแร่ในครั้งนี้กันอย่างเข้มข้น ตั้งแต่การจัดทีมงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ที่บริษัทฯเอกชนกำลังยื่นขออนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่ใหม่ในพื้นที่ อ.หนองไผ่ ได้แก่ ต.หนองไผ่ ต.ยางงาม ต.นาเฉลียง และพื้นที่ อ.ชนแดน ได้แก่ ต.ซับพุทธา

นอกจากนี้ยังมีการล่ารายชื่อประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ที่แสดงความเห็นคัดค้านไม่เอาเหมืองแร่ โดยให้เหตุผลว่า เมื่อชาวเพชรบูรณ์ไม่ต้องการให้ผุดเหมืองแร่ ก็ไม่จำเป็นต้องให้มีการสำรวจแร่เช่นกันเพือเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม เพื่อนำรายชื่อของกลุ่มคนคัดค้านเหล่านี้ยื่นต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป ขณะเดียวกันทางทีมงานยังมีการประชุมและทำความเข้าใจกับทางสภาองค์การท้องถิ่น เพื่อให้มีจุดยืนเหมือนเดิมโดยให้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบการสำรวจแร่ในเขตพื้นที่ป่าให้เห็นแก่ประโยชน์สุข และเป็นไปตามจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ขณะเดียวกันยังมีการจัดทำสื่อรณรงค์ต่างๆโดยล่าสุดมีการจัดทำป้ายคัทเอ้าท์ขนาดใหญ่ติดตั้งในชุมชนอีกด้วย


Loading...