“แรงงานนอกระบบ” ขอรัฐจัดสวัสดิการ “เงินออม”เพื่อความมั่นคงชีวิตแรงงาน

145“แรงงานนอกระบบ” ขอรัฐจัดสวัสดิการ “เงินออม”เพื่อความมั่นคงชีวิตแรงงาน ย้ำค่าแรง “300” พอดี หากเพิ่มกระทบค่าครองชีพทั้งประเทศ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ผู้ใช้แรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยาได้มาร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา ที่จัดขึ้น ณ สนามหลังสำนักงานเทศบาลเมือง(ทม.)พะเยา อย่างสนุกสนาน โดยมีแรงงานมาร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติฯ กันกว่า 600 คน นับว่าเป็นวันหนึ่งใน 365 วัน ของแรงงานทั้งในและนอกระบบของจังหวัดพะเยา ได้ทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน แม้นอากาศจะร้อนแต่ก็สนุก และปีนี้แรงงานที่มาร่วมงานต่างได้ทำบุญโดยได้ฮอมบุญคนละซาวบาท หรือ 20 บาท มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปใช้ในการสาธารณกุศลต่อไป

นางชรีพร ยอดฟ้า คณะทำงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา กล่าวว่า แรงงานโดยทั่วไปมีทั้งในระบบคือแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบการ มีนายจ้าง ค่าแรงตอบแทนชัดเจน ส่วนนี้รัฐได้มีนโยบายหรือกฎหมายให้จัดสวัสดิการตอบแทนแรงงานในระบบอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่แรงงานอีกกลุ่มหนึ่ง คือ แรงงานนอกระบบ ที่ทำงานอยู่กับบ้าน เกษตรกร ไม่มีนายจ้าง แต่ทำงานเพื่อให้เกิดรายได้ กลุ่มนี้ไม่มีสวัสดิการแรงงานที่มั่นคง ไม่มีเงินออม หรือเงินประกันตนจากนายจ้างสมทบ หากออมในรูปแบบของผู้ประกันตนก็ได้แต่เงินประกันตนเท่านั้น

“ดังนั้นทั้งนี้ในฐานะที่เป็นแรงงานนอกระบบคนหนึ่ง ดิฉันคิดว่าทางรัฐบาลควรดำเนินนโยบายเรื่องสวัสดิการของแรงงานนอกระบบให้มีความมั่นคงแก่แรงงานนอกระบบให้มากขึ้น เช่น เงินออมเพื่อแรงงานนอกระบบ เหมือนเงินสวัสดิการแรงงานในระบบที่สำนักงานประกันสังคมดำเนินการ” นางชรีพร กล่าวและว่า ส่วนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ คิดว่าวันละ 300 บาท เหมาะสมแล้ว เพราะหากปรับขึ้นมากไปกว่านี้จะกระทบกับรายจ่าย ค่าครองชีพของคนทั้งประเทศ หากแรงงานที่มีฝีมือจะได้ค่าจ้างมากกว่าวันละ 300 บาทอยู่แล้ว

นางชรีพร ยอดฟ้า คณะทำงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา


Loading...